Bedrijfsgegevens - voaapeldoorn.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bedrijfsgegevens

Privacy Policy

Ongevallenanalyse Apeldoorn vof, gevestigd te Apeldoorn, Hoenderparkweg 57, 7335GR Apeldoorn, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 8149831; vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk.  Lees dit in onze Privacy Policy:  (op aanvraag via voaapeldoorn@gmail.com) We sturen u het document als antwoord op uw verzoek.

Ongevallenanalyse Apeldoorn geeft een onafhankelijk en deskundig advies over de mogelijkheden van onderzoek naar de toedracht van verkeersongevallen, bedrijfsverkeersongevallen en opzetaanrijdingen (verzekeringsfraude). Onderzoek naar de toedracht van een verkeersongeval gebeurt vaak in het kader van schuldvraagonderzoek. Hierbij spelen niet alleen de juridische aspecten. Ongevallenanalyse Apeldoorn onderzoekt alle aspecten van een ongeval. Om een verkeersongeval correct af te wikkelen is een goed inzicht in de toedracht nodig. Dat volstaat vaak niet met de interpretatie van de sporen op de plaats van het ongeval alleen. Er kunnen problemen ontstaan bij de afwikkeling. Als dat het geval is kan het raadzaam zijn om de expertise van een verkeersongevallendeskundige in te schakelen.
 
NU OOK UITLEZEN EN ANALYSEVAN DATA BIJ WEGVOERTUIGEN NA ONGEVAL ......OP AANVRAAG!
 
Ongevallenanalyse Apeldoorn is een onafhankelijk maar erkend BPOB erkenning particulier onderzoeksbedrijf dat gebruik maakt van een enorme ervaring op het gebied van de technische analyse van ongevallen. Vanaf 1972 werden alle ontwikkelingen op dit gebied gevolgd, deelgenomen in onderzoeksprojecten of werd door ons een bijdrage aan de ontwikkeling gedaan. Vele botsproeven en rijtesten werden door ons of onder onze supervisie uitgevoerd. Ook thans brengen wij nog belangrijke verbeteringen in internationaal verband door eigen vervaardigde programmatuur. Door nationale en internationale contacten en samenwerkingsovereenkomsten, het lidmaatschap van de EVU, het partnerschap met IbB Forensic Engineering zijn daar voorbeelden van en is de kennisbron nog verder uitgebreid. Door het bijwonen van Seminars, Congressen en Meetings met vakgerichte inhoud en het daarbij inbrengen van eigen kennis en ontwikkeling wordt bijgedragen aan de doorontwikkeling van het gehele vakgebied.
 
Wij bieden gaarne onze diensten tegen voordelige tarieven aan voor letselschadezaken, fraudeonderzoek en scholing. Onze professies laten we graag blijken in rapporteringen met verslag van waarheidsvindingen die uw zaken in een helderder licht stellen. Wij bieden u onder andere:  
 
     Voorbeschouwing van de analysemogelijkheden (zogenaamde quick scan tegen een 1,5 uur tarief) gevolgd door een advies over de verder te ondernemen acties.
  • Algemeen schuldvraagonderzoek naar omstandigheden van weg- en weer, voertuig, weggebruiker of bestuurder.
  • Herleiden van de gereden snelheden van betrokken verkeersdeelnemers op basis van aanwezige en vastgelegde sporen op basis van een gedegen sporenkennis en kennis van mathematische rekenmodellen en computeranalyse, maar tegenwoordig steeds meer door voertuigdata uit te lezen en te interpreteren. Actueel door het volgen van publicaties en seminars en vergelijk met databases van EVU, IbB, ITAI, AGU, NTHSA, NCAP en eigen databases.
  • Beoordeling van de eerder door andere onderzoekers opgemaakte technische verkeersongevallenanalyse op toegepaste methodieken en belichtte alternatieven in relatie tot de gebeurtenissen.
 
 Wij zijn als professioneel recherchebureau aangesloten bij de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacygedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen. Leden zijn verplicht om 4 keer per jaar deel te nemen, waarbij steeds een interessante lezing op het programma staat, deelname aan de ledenvergadering en om ieders kennis up to date te houden organiseert de BPOB regelmatig ook kennissessies die door leden op aparte dagen bijgewoond kunnen worden.
 
 
Alle leden van de BPOB hebben een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met een daaraan gekoppeld POB-nummer en zijn goedgekeurd door de Politie (gele pas). Deze gegevens worden gecontroleerd voordat een lid zich kan aansluiten bij de BPOB. Niet alle recherchebureaus in Nederland met POB-nummer zijn aangesloten bij de BPOB. De lijst met vergunde recherchebureaus is echter voor opdrachtgevers niet eenvoudig te controleren. Wilt u voor een NIET bij de BPOB aangesloten bureau contoleren of het een legitiem bureau is, dan zult u contact op moeten nemen met Justitie of met de afdeling Korpscheftaken van de politie binnen uw regio. Wilt u zeker weten dat u met een rechtsgeldig bureau te maken heeft, dan kunt u dus alleen voor de bij de BPOB aangesloten leden direct op onze website het POB-nummer controleren. Op deze manier bent u er zeker van dat u zaken doet met een legitiem en professioneel recherchebureau.
 
 
Ons recherchebureau heeft ook een keurmerk. De overheid en steeds meer bedrijven vinden het belangrijk dat ze weten met wie ze in zee gaan voordat ze een onderzoeksopdracht aan een onderzoeksbureau geven. Particuliere onderzoeksbureaus met een keurmerk, moeten aan strenge eisen voldoen en worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke auditors van N’Lloyd. De medewerkers van keurmerkbureaus werken gegarandeerd met inachtneming van de Privacy gedragscode en de thans geldende AVG normen, zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en het bedrijf is financieel gezond.
 
Via www.bpob.nl kan een volledige lijst van leden worden ingezien.

       Opdrachtgevers: Rechtbanken - Advocatenbureaus - Letselschadebureaus - Particulieren - Assuradeuren.
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu